Esperanto | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Ik begrijp zijn/haar punt.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Mi tute konsentas, ke...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Mi tute malkonsentas, ke...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
In tegenstelling tot ..., toont ...
En kontrasto al..., ...montras...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
...per kontrasto kun...estas...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
...estas simila al... rilate...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
La unua..., kontraste, la dua...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Ik zou zeggen dat ...
Mi dirus, ke...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Het lijkt mij dat ...
Ŝajnas al mi, ke...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Naar mijn mening ...
Miaopinie…
Används för att ge en personlig åsikt
Vanuit mijn standpunt ...
El mia vidpunkto...
Används för att ge en personlig åsikt
Ik ben van mening dat ...
Mi estas de la opinio, ke...
Används för att ge en personlig åsikt
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Används då man vill lista många skäl för något
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Toegegeven ..., maar ...
Certe..., sed...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Koncedita, ..., tamen...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Integendeel, ...
Kontraŭe, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Enerzijds ...
Unuflanke...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Anderzijds ...
Aliflanke…
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Ondanks ...
Malgraŭ…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Ondanks het feit dat ...
Malgraŭ la fakto ke...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Science/Historie parolanta...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Bijkomend ...
Parenteze...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Bovendien ...
Krome...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå