Ungerska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Används när du håller med någon annans synpunkt
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Används när du håller med någon annans synpunkt
言っていることはもっともだ。
Értem, amit mond.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
・・・・に同意している。
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
心から・・・・という意見を支持する。
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

大まかに言って、・・・・に反対である。
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
・・・・に強く反対である。
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
・・・・という意見に断固として反対する。
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
....-val/vel ellentétben, a .......
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

・・・・と言えるかもしれない。
Azt mondanám, hogy ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
・・・・のように見受けられる。
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
私の意見では、・・・・
Véleményem szerint ...
Används för att ge en personlig åsikt
私の見方だと、・・・・
Véleményem szerint ...
Används för att ge en personlig åsikt
私の意見としては、・・・・
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Används för att ge en personlig åsikt
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Används då man vill lista många skäl för något
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
確かにそうだが、しかし・・・・
Hozzátéve ...., de ....
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
それどころか、・・・・
Ezzel ellentétben ....
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
一方では・・・・
Másrészt viszont ....
Används för att införa ena sidan av ett argument
しかしその一方で・・・・
Másrészt ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
・・・・にもかかわらず
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
科学的に/歴史的に言って・・・・
Tudományosan/történelmileg ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
ちなみに、・・・・
Mellékesen....
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
その上・・・・
Továbbá ....
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå