Portugisiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Används när du håller med någon annans synpunkt
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Tende-se a concordar com...porque...
Används när du håller med någon annans synpunkt
言っていることはもっともだ。
Percebe-se o seu propósito.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
・・・・に同意している。
É consenso que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
心から・・・・という意見を支持する。
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

大まかに言って、・・・・に反対である。
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Tende-se a discordar de...porque...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
・・・・に強く反対である。
Discorda-se totamente de/do/da...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
・・・・という意見に断固として反対する。
Opõe-se à idéia que...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Em contraste com..., mostra que...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
...em contraste com...é/são...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
...e...diferem em termos de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

・・・・と言えるかもしれない。
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
・・・・のように見受けられる。
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
私の意見では、・・・・
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt
私の見方だと、・・・・
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt
私の意見としては、・・・・
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Används då man vill lista många skäl för något
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Examina-se/Analisa-se agora...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
確かにそうだが、しかし・・・・
Reconhecidamente..., mas...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Reconhecidamente....Porém...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
それどころか、・・・・
Ao contrário,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
一方では・・・・
Por um lado...
Används för att införa ena sidan av ett argument
しかしその一方で・・・・
Por outro lado...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
・・・・にもかかわらず
Apesar de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
A despeito de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
科学的に/歴史的に言って・・・・
Cientificamente/ Historicamente falando...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
ちなみに、・・・・
Incidentalmente...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
その上・・・・
Além disso,...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå