Esperanto | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Används när du håller med någon annans synpunkt
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Används när du håller med någon annans synpunkt
言っていることはもっともだ。
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
・・・・に同意している。
Mi tute konsentas, ke...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
心から・・・・という意見を支持する。
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

大まかに言って、・・・・に反対である。
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
・・・・に強く反対である。
Mi tute malkonsentas, ke...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
・・・・という意見に断固として反対する。
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
En kontrasto al..., ...montras...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
...per kontrasto kun...estas...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
...estas simila al... rilate...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
...kaj... malsamas en terminoj de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
La unua..., kontraste, la dua...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

・・・・と言えるかもしれない。
Mi dirus, ke...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
・・・・のように見受けられる。
Ŝajnas al mi, ke...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
私の意見では、・・・・
Miaopinie…
Används för att ge en personlig åsikt
私の見方だと、・・・・
El mia vidpunkto...
Används för att ge en personlig åsikt
私の意見としては、・・・・
Mi estas de la opinio, ke...
Används för att ge en personlig åsikt
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Används då man vill lista många skäl för något
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
確かにそうだが、しかし・・・・
Certe..., sed...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Koncedita, ..., tamen...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
それどころか、・・・・
Kontraŭe, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
一方では・・・・
Unuflanke...
Används för att införa ena sidan av ett argument
しかしその一方で・・・・
Aliflanke…
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
・・・・にもかかわらず
Malgraŭ…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Malgraŭ la fakto ke...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
科学的に/歴史的に言って・・・・
Science/Historie parolanta...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
ちなみに、・・・・
Parenteze...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
その上・・・・
Krome...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå