Danska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Används när du håller med någon annans synpunkt
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Används när du håller med någon annans synpunkt
言っていることはもっともだ。
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
・・・・に同意している。
Jeg er fuldstændig enig i det...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
心から・・・・という意見を支持する。
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

大まかに言って、・・・・に反対である。
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
・・・・に強く反対である。
Jeg er stærkt uenig i at...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
・・・・という意見に断固として反対する。
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
I modsætning til..., ...viser...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
...i modsætning til... er...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
...er lig... i forbindelse med
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
...og... er forskellige med hensyn til...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Den første..., i modsætning til, den anden...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

・・・・と言えるかもしれない。
Jeg ville sige at...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
・・・・のように見受けられる。
For mig virker det som om at...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
私の意見では、・・・・
Efter min mening...
Används för att ge en personlig åsikt
私の見方だと、・・・・
Fra mit synspunkt...
Används för att ge en personlig åsikt
私の意見としては、・・・・
Jeg er af den mening at...
Används för att ge en personlig åsikt
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Används då man vill lista många skäl för något
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Det er min opfattelse at... fordi...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
確かにそうだが、しかし・・・・
Indrømmet..., men...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Er det sandt at..., men faktum er at...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Selvom, ikke desto mindre...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
それどころか、・・・・
Derimod,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
一方では・・・・
På den ene side...
Används för att införa ena sidan av ett argument
しかしその一方で・・・・
På den anden side...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
・・・・にもかかわらず
På trods af...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Til trods for det faktum at...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
科学的に/歴史的に言って・・・・
Videnskabeligt/historisk set...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
ちなみに、・・・・
I øvrigt...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
その上・・・・
Endvidere...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå