Esperanto | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Si può comprendere il punto di vista di...
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Mi tute konsentas, ke...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Sostengo l'idea secondo la quale...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Mi tute malkonsentas, ke...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
A differenza di..., ... mostra...
En kontrasto al..., ...montras...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
In contrasto con..., .... è...
...per kontrasto kun...estas...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... è simile a ... in quanto entrambi...
...estas simila al... rilate...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... e... differiscono in termini di...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
La unua..., kontraste, la dua...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Si potrebbe dunque affermare che...
Mi dirus, ke...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Ŝajnas al mi, ke...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Secondo il mio punto di vista...
Miaopinie…
Används för att ge en personlig åsikt
Da una prospettiva prettamente personale...
El mia vidpunkto...
Används för att ge en personlig åsikt
Sono dell'idea che...
Mi estas de la opinio, ke...
Används för att ge en personlig åsikt
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Används då man vill lista många skäl för något
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Spostando l'attenzione verso...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Certe..., sed...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Koncedita, ..., tamen...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Al contrario...
Kontraŭe, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Da un lato...
Unuflanke...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Dall'altro...
Aliflanke…
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A dispetto di...
Malgraŭ…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Nonostante si ritenga che...
Malgraŭ la fakto ke...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientificamente/Storicamente...
Science/Historie parolanta...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
A tal proposito...
Parenteze...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Inoltre...
Krome...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå