Danska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Si può comprendere il punto di vista di...
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Sostengo l'idea secondo la quale...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Jeg er stærkt uenig i at...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
A differenza di..., ... mostra...
I modsætning til..., ...viser...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
In contrasto con..., .... è...
...i modsætning til... er...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... è simile a ... in quanto entrambi...
...er lig... i forbindelse med
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... e... differiscono in termini di...
...og... er forskellige med hensyn til...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Si potrebbe dunque affermare che...
Jeg ville sige at...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
For mig virker det som om at...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Secondo il mio punto di vista...
Efter min mening...
Används för att ge en personlig åsikt
Da una prospettiva prettamente personale...
Fra mit synspunkt...
Används för att ge en personlig åsikt
Sono dell'idea che...
Jeg er af den mening at...
Används för att ge en personlig åsikt
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Används då man vill lista många skäl för något
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Det er min opfattelse at... fordi...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Spostando l'attenzione verso...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Indrømmet..., men...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Selvom, ikke desto mindre...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Al contrario...
Derimod,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Da un lato...
På den ene side...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Dall'altro...
På den anden side...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A dispetto di...
På trods af...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Nonostante si ritenga che...
Til trods for det faktum at...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientificamente/Storicamente...
Videnskabeligt/historisk set...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
A tal proposito...
I øvrigt...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Inoltre...
Endvidere...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå