Arabiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Si può comprendere il punto di vista di...
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
أتفق تماماً على أنّ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Sostengo l'idea secondo la quale...
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
A differenza di..., ... mostra...
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
In contrasto con..., .... è...
على النقيض من... هو \ هم...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... è simile a ... in quanto entrambi...
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... e... differiscono in termini di...
...و ... يختلف من حيثُ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Si potrebbe dunque affermare che...
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
يبدو لي أنّ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Secondo il mio punto di vista...
في رأيِي...
Används för att ge en personlig åsikt
Da una prospettiva prettamente personale...
مِنْ وجهة نظري...
Används för att ge en personlig åsikt
Sono dell'idea che...
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Används för att ge en personlig åsikt
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Används då man vill lista många skäl för något
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Spostando l'attenzione verso...
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Al contrario...
على العكس، ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Da un lato...
من جهةٍ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Dall'altro...
من جهةٍ أخرى...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
A dispetto di...
على الرغم من...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Nonostante si ritenga che...
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientificamente/Storicamente...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
A tal proposito...
وبالمناسبة فإنّ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Inoltre...
علاوة على ذلك...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå