Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Används när du håller med någon annans synpunkt
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Används när du håller med någon annans synpunkt
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... की तुलना मे, ... ... है.
... na rozdíl od... je/jsou...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
... a... se liší, pokud jde o...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
První... na rozdíl od druhého...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

मेरा मानना है कि...
Řekla bych, že...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
मुझे लगता है कि...
Zdá se mi, že...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
मेरी राय है कि...
Podle mého názoru...
Används för att ge en personlig åsikt
मेरे दृष्टिकोण से
Z mého pohledu...
Används för att ge en personlig åsikt
मेरा मानना है कि
Jsem toho názoru, že...
Används för att ge en personlig åsikt
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Används då man vill lista många skäl för något
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
यह सच है कि..., लेकिन...
Nelze popřít, že..., ale ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
यह सच है कि..., लेकिन...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
इसके विपरीत
Naopak/Naproti očekávání...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
एक तरफ से...
Na jedné straně...
Används för att införa ena sidan av ett argument
दूसरी तरफ से
Na druhé straně...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
इन... के होते हुए भी...
Navzdory...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
इन... के होते हुए भी...
Navzdory tomu, že...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Vědecky/Historicky vzato...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
वैसे...
Mimochodem...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
इसके अतिरिक्त...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå