Kinesiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
一般来说,我同意...,因为...
Används när du håller med någon annans synpunkt
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
人们较倾向于同意...,因为...
Används när du håller med någon annans synpunkt
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
我能理解他/她的观点。
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
我完全同意...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
我完全赞同...的观点。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
总的来说,我不同意...,因为...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
人们较倾向于不同意...,因为...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
我强烈不同意...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
我坚决反对...的观点
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
就...方面,...和...相似/不同
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
和...比,...表明...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... की तुलना मे, ... ... है.
对比...,...是...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
在...方面,...和...是相似的
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
在...方面,...和...不同
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
第一...,与此对比,第二...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
...和...的一个不同点是...,而...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

मेरा मानना है कि...
我想说的是...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
मुझे लगता है कि...
对我来说,它像是...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
मेरी राय है कि...
在我看来...
Används för att ge en personlig åsikt
मेरे दृष्टिकोण से
我认为...
Används för att ge en personlig åsikt
मेरा मानना है कि
我的观点是...
Används för att ge en personlig åsikt
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Används då man vill lista många skäl för något
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
我相信...,因为...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
现在让我们分析/转到/研究...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
...清楚了,让我们把注意力转到...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
यह सच है कि..., लेकिन...
诚然...,但是...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
यह सच है कि..., लेकिन...
...是对的,但是事实上...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
माना कि..., लेकिन फिर भी...
诚然...,但是...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
इसके विपरीत
相反...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
एक तरफ से...
一方面...
Används för att införa ena sidan av ett argument
दूसरी तरफ से
另一方面...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
इन... के होते हुए भी...
尽管...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
इन... के होते हुए भी...
尽管...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
从科学/历史角度讲...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
वैसे...
附带说一句...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
इसके अतिरिक्त...
此外...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå