Japanska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Används när du håller med någon annans synpunkt
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Används när du håller med någon annans synpunkt
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
言っていることはもっともだ。
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
・・・・に同意している。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
心から・・・・という意見を支持する。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
・・・・に強く反対である。
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
・・・・という意見に断固として反対する。
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... की तुलना मे, ... ... है.
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

मेरा मानना है कि...
・・・・と言えるかもしれない。
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
मुझे लगता है कि...
・・・・のように見受けられる。
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
मेरी राय है कि...
私の意見では、・・・・
Används för att ge en personlig åsikt
मेरे दृष्टिकोण से
私の見方だと、・・・・
Används för att ge en personlig åsikt
मेरा मानना है कि
私の意見としては、・・・・
Används för att ge en personlig åsikt
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Används då man vill lista många skäl för något
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
यह सच है कि..., लेकिन...
確かにそうだが、しかし・・・・
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
यह सच है कि..., लेकिन...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
माना कि..., लेकिन फिर भी...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
इसके विपरीत
それどころか、・・・・
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
एक तरफ से...
一方では・・・・
Används för att införa ena sidan av ett argument
दूसरी तरफ से
しかしその一方で・・・・
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
इन... के होते हुए भी...
・・・・にもかかわらず
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
इन... के होते हुए भी...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
वैसे...
ちなみに、・・・・
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
इसके अतिरिक्त...
その上・・・・
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå