Franska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Används när du håller med någon annans synpunkt
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Je comprends son point de vue.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Je suis entièrement d'accord que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
...and... sont similaires/différents au regard de...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
En opposition avec..., ...montre...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... की तुलना मे, ... ... है.
..., par contraste avec..., est/sont...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
...est similaire à... en ce qui concerne...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
...et... diffèrent en termes de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Le premier..., a contrario, le second...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

मेरा मानना है कि...
Je dirais que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
मुझे लगता है कि...
Il me semble que...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
मेरी राय है कि...
À mon sens...
Används för att ge en personlig åsikt
मेरे दृष्टिकोण से
Selon mon point de vue...
Används för att ge en personlig åsikt
मेरा मानना है कि
Je suis d'opinion que...
Används för att ge en personlig åsikt
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Används då man vill lista många skäl för något
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
यह सच है कि..., लेकिन...
De l'avis général..., mais...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
यह सच है कि..., लेकिन...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Il va de soi que..., cependant...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
इसके विपरीत
Au contraire, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
एक तरफ से...
D'un coté...
Används för att införa ena sidan av ett argument
दूसरी तरफ से
D'un autre côté...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
इन... के होते हुए भी...
En dépit de...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
इन... के होते हुए भी...
En dépit du fait que...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
वैसे...
À propos de...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
इसके अतिरिक्त...
En outre...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå