Esperanto | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Används när du håller med någon annans synpunkt
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Används när du håller med någon annans synpunkt
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Mi tute konsentas, ke...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Mi tute malkonsentas, ke...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
En kontrasto al..., ...montras...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... की तुलना मे, ... ... है.
...per kontrasto kun...estas...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
...estas simila al... rilate...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
...kaj... malsamas en terminoj de...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
La unua..., kontraste, la dua...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

मेरा मानना है कि...
Mi dirus, ke...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
मुझे लगता है कि...
Ŝajnas al mi, ke...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
मेरी राय है कि...
Miaopinie…
Används för att ge en personlig åsikt
मेरे दृष्टिकोण से
El mia vidpunkto...
Används för att ge en personlig åsikt
मेरा मानना है कि
Mi estas de la opinio, ke...
Används för att ge en personlig åsikt
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Används då man vill lista många skäl för något
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
यह सच है कि..., लेकिन...
Certe..., sed...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
यह सच है कि..., लेकिन...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Koncedita, ..., tamen...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
इसके विपरीत
Kontraŭe, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
एक तरफ से...
Unuflanke...
Används för att införa ena sidan av ett argument
दूसरी तरफ से
Aliflanke…
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
इन... के होते हुए भी...
Malgraŭ…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
इन... के होते हुए भी...
Malgraŭ la fakto ke...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Science/Historie parolanta...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
वैसे...
Parenteze...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
इसके अतिरिक्त...
Krome...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå