Danska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Används när du håller med någon annans synpunkt
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Används när du håller med någon annans synpunkt
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Jeg er stærkt uenig i at...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
I modsætning til..., ...viser...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... की तुलना मे, ... ... है.
...i modsætning til... er...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
...er lig... i forbindelse med
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
...og... er forskellige med hensyn til...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

मेरा मानना है कि...
Jeg ville sige at...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
मुझे लगता है कि...
For mig virker det som om at...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
मेरी राय है कि...
Efter min mening...
Används för att ge en personlig åsikt
मेरे दृष्टिकोण से
Fra mit synspunkt...
Används för att ge en personlig åsikt
मेरा मानना है कि
Jeg er af den mening at...
Används för att ge en personlig åsikt
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Används då man vill lista många skäl för något
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Det er min opfattelse at... fordi...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
यह सच है कि..., लेकिन...
Indrømmet..., men...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
यह सच है कि..., लेकिन...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Selvom, ikke desto mindre...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
इसके विपरीत
Derimod,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
एक तरफ से...
På den ene side...
Används för att införa ena sidan av ett argument
दूसरी तरफ से
På den anden side...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
इन... के होते हुए भी...
På trods af...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
इन... के होते हुए भी...
Til trods for det faktum at...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Videnskabeligt/historisk set...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
वैसे...
I øvrigt...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
इसके अतिरिक्त...
Endvidere...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå