Thailändska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Je comprends son point de vue.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Je suis entièrement d'accord que...
ฉันยอมรับว่า...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Je cautionne entièrement l'idée que...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Je suis fermement opposé à l'idée que...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...and... sont similaires/différents au regard de...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En opposition avec..., ...montre...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
..., par contraste avec..., est/sont...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...est similaire à... en ce qui concerne...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...et... diffèrent en termes de...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Le premier..., a contrario, le second...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Je dirais que...
ฉันจะพูดว่า...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Il me semble que...
ดูเหมือนว่า...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
À mon sens...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Används för att ge en personlig åsikt
Selon mon point de vue...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Används för att ge en personlig åsikt
Je suis d'opinion que...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Används för att ge en personlig åsikt
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Används då man vill lista många skäl för något
Je suis persuadé intimement que... parce que...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
De l'avis général..., mais...
ยอมรับ...แต่...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Il va de soi que..., cependant...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Au contraire, ...
ในทางตรงกันข้าม...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
D'un coté...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Används för att införa ena sidan av ett argument
D'un autre côté...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
En dépit de...
ถึงแม้ว่า...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
En dépit du fait que...
ถึงแม้ว่า...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientifiquement/Historiquement parlant...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
À propos de...
โดยบังเอิญ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
En outre...
นอกจากนี้...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå