Hindi | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Används när du håller med någon annans synpunkt
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Je comprends son point de vue.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Je suis entièrement d'accord que...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Je cautionne entièrement l'idée que...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Je suis fermement opposé à l'idée que...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...and... sont similaires/différents au regard de...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En opposition avec..., ...montre...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
..., par contraste avec..., est/sont...
... की तुलना मे, ... ... है.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...est similaire à... en ce qui concerne...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...et... diffèrent en termes de...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Le premier..., a contrario, le second...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Je dirais que...
मेरा मानना है कि...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Il me semble que...
मुझे लगता है कि...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
À mon sens...
मेरी राय है कि...
Används för att ge en personlig åsikt
Selon mon point de vue...
मेरे दृष्टिकोण से
Används för att ge en personlig åsikt
Je suis d'opinion que...
मेरा मानना है कि
Används för att ge en personlig åsikt
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Används då man vill lista många skäl för något
Je suis persuadé intimement que... parce que...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
De l'avis général..., mais...
यह सच है कि..., लेकिन...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
यह सच है कि..., लेकिन...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Il va de soi que..., cependant...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Au contraire, ...
इसके विपरीत
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
D'un coté...
एक तरफ से...
Används för att införa ena sidan av ett argument
D'un autre côté...
दूसरी तरफ से
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
En dépit de...
इन... के होते हुए भी...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
En dépit du fait que...
इन... के होते हुए भी...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientifiquement/Historiquement parlant...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
À propos de...
वैसे...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
En outre...
इसके अतिरिक्त...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå