Tyska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Ich stimme völlig zu, dass...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Verrattuna ..., ... näyttää...
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... muistuttaa ... suhteessa...
... ähnelt ... hinsichtlich...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... ja ... eroavat ... perusteilta...
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Voisin sanoa, että...
Ich würde sagen, dass...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Vaikuttaa siltä, että...
Es scheint mir, dass...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Mielestäni...
Meiner Meinung nach...
Används för att ge en personlig åsikt
Omalta näkökantiltani katsoen...
Von meinem Standpunkt aus...
Används för att ge en personlig åsikt
Olen sitä mieltä, että...
Ich bin der Ansicht, dass...
Används för att ge en personlig åsikt
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Används då man vill lista många skäl för något
Uskon, että..., sillä...
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Kieltämättä..., mutta...
Zugegebenermaßen... , aber...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Päinvastoin...
Im Gegenteil...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Toisaalta...
Einerseits...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Toisaalta...
Andererseits...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Huolimatta...
Trotz...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Huolimatta siitä, että...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Ohimennen...
Im Übrigen...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Lisäksi...
Darüber hinaus...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå