Arabiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
أتفق تماماً على أنّ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
Verrattuna ..., ... näyttää...
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Päinvastoin kuin ..., ... on...
على النقيض من... هو \ هم...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
... muistuttaa ... suhteessa...
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
... ja ... eroavat ... perusteilta...
...و ... يختلف من حيثُ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Voisin sanoa, että...
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Vaikuttaa siltä, että...
يبدو لي أنّ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Mielestäni...
في رأيِي...
Används för att ge en personlig åsikt
Omalta näkökantiltani katsoen...
مِنْ وجهة نظري...
Används för att ge en personlig åsikt
Olen sitä mieltä, että...
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Används för att ge en personlig åsikt
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Används då man vill lista många skäl för något
Uskon, että..., sillä...
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Kieltämättä..., mutta...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Päinvastoin...
على العكس، ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Toisaalta...
من جهةٍ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Toisaalta...
من جهةٍ أخرى...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Huolimatta...
على الرغم من...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Huolimatta siitä, että...
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Ohimennen...
وبالمناسبة فإنّ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Lisäksi...
علاوة على ذلك...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå