Arabiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Mi tute konsentas, ke...
أتفق تماماً على أنّ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Mi tute malkonsentas, ke...
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
En kontrasto al..., ...montras...
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...per kontrasto kun...estas...
على النقيض من... هو \ هم...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...estas simila al... rilate...
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...kaj... malsamas en terminoj de...
...و ... يختلف من حيثُ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
La unua..., kontraste, la dua...
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Mi dirus, ke...
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Ŝajnas al mi, ke...
يبدو لي أنّ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Miaopinie…
في رأيِي...
Används för att ge en personlig åsikt
El mia vidpunkto...
مِنْ وجهة نظري...
Används för att ge en personlig åsikt
Mi estas de la opinio, ke...
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Används för att ge en personlig åsikt
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Används då man vill lista många skäl för något
Estas mia kredo, ke... ĉar...
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Certe..., sed...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Koncedita, ..., tamen...
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Kontraŭe, ...
على العكس، ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
Unuflanke...
من جهةٍ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
Aliflanke…
من جهةٍ أخرى...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
Malgraŭ…
على الرغم من...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Malgraŭ la fakto ke...
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Science/Historie parolanta...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Parenteze...
وبالمناسبة فإنّ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Krome...
علاوة على ذلك...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå