Hindi | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Broadly speaking, I agree with… because…
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Används när du håller med någon annans synpunkt
One is very much inclined to agree with… because…
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Används när du håller med någon annans synpunkt
I can see his/her point.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
I entirely agree that…
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Broadly speaking, I disagree with… because…
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
I strongly disagree that…
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
I am firmly opposed to the idea that…
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

…and…are similar/different as regards to…
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
In contrast to…, …shows…
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…by contrast with… is/are…
... की तुलना मे, ... ... है.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…is similar to… in respect of…
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
…and… differ in terms of...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
The first…, by contrast, the second…
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
One of the main similarities/differences between… and… is that…
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
One difference between… and… is that…, whereas…
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

I would say that…
मेरा मानना है कि...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
It seems to me that…
मुझे लगता है कि...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
In my opinion…
मेरी राय है कि...
Används för att ge en personlig åsikt
From my point of view…
मेरे दृष्टिकोण से
Används för att ge en personlig åsikt
I am of the opinion that…
मेरा मानना है कि
Används för att ge en personlig åsikt
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Används då man vill lista många skäl för något
It is my belief that… because…
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Let us now analyze/turn to/examine…
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admittedly…, but…
यह सच है कि..., लेकिन...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
It is true that…, yet the fact remains that…
यह सच है कि..., लेकिन...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Granted, …, nevertheless…
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On the contrary, …
इसके विपरीत
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
On the one hand…
एक तरफ से...
Används för att införa ena sidan av ett argument
On the other hand…
दूसरी तरफ से
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
In spite of…
इन... के होते हुए भी...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Despite the fact that…
इन... के होते हुए भी...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientifically/Historically speaking…
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Incidentally…
वैसे...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Furthermore…
इसके अतिरिक्त...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå