Arabiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

Broadly speaking, I agree with… because…
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Används när du håller med någon annans synpunkt
One is very much inclined to agree with… because…
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Används när du håller med någon annans synpunkt
I can see his/her point.
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
I entirely agree that…
أتفق تماماً على أنّ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
I endorse wholeheartedly the opinion that…
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

Broadly speaking, I disagree with… because…
أختلف عموما مع... لأنّ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
One is very much inclined to disagree with… because…
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
I can see his point, but disagree with it entirely.
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
I strongly disagree that…
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
I am firmly opposed to the idea that…
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

…and…are similar/different as regards to…
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
In contrast to…, …shows…
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…by contrast with… is/are…
على النقيض من... هو \ هم...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
…is similar to… in respect of…
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
…and… differ in terms of...
...و ... يختلف من حيثُ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
The first…, by contrast, the second…
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
One of the main similarities/differences between… and… is that…
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
One difference between… and… is that…, whereas…
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

I would say that…
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
It seems to me that…
يبدو لي أنّ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
In my opinion…
في رأيِي...
Används för att ge en personlig åsikt
From my point of view…
مِنْ وجهة نظري...
Används för att ge en personlig åsikt
I am of the opinion that…
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Används för att ge en personlig åsikt
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Används då man vill lista många skäl för något
It is my belief that… because…
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Let us now analyze/turn to/examine…
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Admittedly…, but…
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
It is true that…, yet the fact remains that…
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Granted, …, nevertheless…
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
On the contrary, …
على العكس، ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
On the one hand…
من جهةٍ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
On the other hand…
من جهةٍ أخرى...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
In spite of…
على الرغم من...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Despite the fact that…
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Scientifically/Historically speaking…
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
Incidentally…
وبالمناسبة فإنّ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Furthermore…
علاوة على ذلك...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå