Tyska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Jeg er fuldstændig enig i det...
Ich stimme völlig zu, dass...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Jeg er stærkt uenig i at...
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
I modsætning til..., ...viser...
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...i modsætning til... er...
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...er lig... i forbindelse med
... ähnelt ... hinsichtlich...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...og... er forskellige med hensyn til...
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Den første..., i modsætning til, den anden...
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Jeg ville sige at...
Ich würde sagen, dass...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
For mig virker det som om at...
Es scheint mir, dass...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Efter min mening...
Meiner Meinung nach...
Används för att ge en personlig åsikt
Fra mit synspunkt...
Von meinem Standpunkt aus...
Används för att ge en personlig åsikt
Jeg er af den mening at...
Ich bin der Ansicht, dass...
Används för att ge en personlig åsikt
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Används då man vill lista många skäl för något
Det er min opfattelse at... fordi...
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Indrømmet..., men...
Zugegebenermaßen... , aber...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Er det sandt at..., men faktum er at...
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Selvom, ikke desto mindre...
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Derimod,...
Im Gegenteil...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
På den ene side...
Einerseits...
Används för att införa ena sidan av ett argument
På den anden side...
Andererseits...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
På trods af...
Trotz...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Til trods for det faktum at...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Videnskabeligt/historisk set...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
I øvrigt...
Im Übrigen...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Endvidere...
Darüber hinaus...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå