Ryska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Согласие
Används när du håller med någon annans synpunkt
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Jeg er fuldstændig enig i det...
Я полностью согласен, что...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Jeg er stærkt uenig i at...
Я совершенно не соголасен с...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
I modsætning til..., ...viser...
И наоборот, ... показывает...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...i modsætning til... er...
В отличие от...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...er lig... i forbindelse med
... похоже на ..., если принять во внимание...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...og... er forskellige med hensyn til...
... и ... различаются в понимании ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Den første..., i modsætning til, den anden...
Первое...., второе, напротив, ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Jeg ville sige at...
Я бы предположил, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
For mig virker det som om at...
Мне кажется, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Efter min mening...
Я считаю, что...
Används för att ge en personlig åsikt
Fra mit synspunkt...
По моему мнению...
Används för att ge en personlig åsikt
Jeg er af den mening at...
Я придерживаюсь мнения, что...
Används för att ge en personlig åsikt
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Används då man vill lista många skäl för något
Det er min opfattelse at... fordi...
Я полагаю, что...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Нельзя не заметить, что ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Indrømmet..., men...
Согласен.., но...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Er det sandt at..., men faktum er at...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Selvom, ikke desto mindre...
Согласен,... , и тем неменее
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Derimod,...
Напротив,...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
På den ene side...
С одной стороны
Används för att införa ena sidan av ett argument
På den anden side...
С другой стороны...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
På trods af...
Несмотря на
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Til trods for det faktum at...
Хотя...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Videnskabeligt/historisk set...
Говоря научным языком...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
I øvrigt...
Между прочим...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Endvidere...
Более того...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå