Nederländska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Jeg er fuldstændig enig i det...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Jeg er stærkt uenig i at...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
I modsætning til..., ...viser...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...i modsætning til... er...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...er lig... i forbindelse med
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...og... er forskellige med hensyn til...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Den første..., i modsætning til, den anden...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Jeg ville sige at...
Ik zou zeggen dat ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
For mig virker det som om at...
Het lijkt mij dat ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Efter min mening...
Naar mijn mening ...
Används för att ge en personlig åsikt
Fra mit synspunkt...
Vanuit mijn standpunt ...
Används för att ge en personlig åsikt
Jeg er af den mening at...
Ik ben van mening dat ...
Används för att ge en personlig åsikt
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Används då man vill lista många skäl för något
Det er min opfattelse at... fordi...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Indrømmet..., men...
Toegegeven ..., maar ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Er det sandt at..., men faktum er at...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Selvom, ikke desto mindre...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Derimod,...
Integendeel, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
På den ene side...
Enerzijds ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
På den anden side...
Anderzijds ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
På trods af...
Ondanks ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Til trods for det faktum at...
Ondanks het feit dat ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Videnskabeligt/historisk set...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
I øvrigt...
Bijkomend ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Endvidere...
Bovendien ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå