Japanska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Används när du håller med någon annans synpunkt
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Används när du håller med någon annans synpunkt
Jeg kan se hans/hendes pointe.
言っていることはもっともだ。
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Jeg er fuldstændig enig i det...
・・・・に同意している。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
心から・・・・という意見を支持する。
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Jeg er stærkt uenig i at...
・・・・に強く反対である。
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
・・・・という意見に断固として反対する。
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
I modsætning til..., ...viser...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...i modsætning til... er...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...er lig... i forbindelse med
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...og... er forskellige med hensyn til...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Den første..., i modsætning til, den anden...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Jeg ville sige at...
・・・・と言えるかもしれない。
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
For mig virker det som om at...
・・・・のように見受けられる。
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Efter min mening...
私の意見では、・・・・
Används för att ge en personlig åsikt
Fra mit synspunkt...
私の見方だと、・・・・
Används för att ge en personlig åsikt
Jeg er af den mening at...
私の意見としては、・・・・
Används för att ge en personlig åsikt
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Används då man vill lista många skäl för något
Det er min opfattelse at... fordi...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Indrømmet..., men...
確かにそうだが、しかし・・・・
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Er det sandt at..., men faktum er at...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Selvom, ikke desto mindre...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Derimod,...
それどころか、・・・・
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
På den ene side...
一方では・・・・
Används för att införa ena sidan av ett argument
På den anden side...
しかしその一方で・・・・
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
På trods af...
・・・・にもかかわらず
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Til trods for det faktum at...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Videnskabeligt/historisk set...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
I øvrigt...
ちなみに、・・・・
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Endvidere...
その上・・・・
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå