Finska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Används när du håller med någon annans synpunkt
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
Jeg er fuldstændig enig i det...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
Jeg er stærkt uenig i at...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
I modsætning til..., ...viser...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...i modsætning til... er...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
...er lig... i forbindelse med
... muistuttaa ... suhteessa...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...og... er forskellige med hensyn til...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
Den første..., i modsætning til, den anden...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

Jeg ville sige at...
Voisin sanoa, että...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
For mig virker det som om at...
Vaikuttaa siltä, että...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
Efter min mening...
Mielestäni...
Används för att ge en personlig åsikt
Fra mit synspunkt...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Används för att ge en personlig åsikt
Jeg er af den mening at...
Olen sitä mieltä, että...
Används för att ge en personlig åsikt
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Används då man vill lista många skäl för något
Det er min opfattelse at... fordi...
Uskon, että..., sillä...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
Indrømmet..., men...
Kieltämättä..., mutta...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Er det sandt at..., men faktum er at...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Selvom, ikke desto mindre...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
Derimod,...
Päinvastoin...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
På den ene side...
Toisaalta...
Används för att införa ena sidan av ett argument
På den anden side...
Toisaalta...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
På trods af...
Huolimatta...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Til trods for det faktum at...
Huolimatta siitä, että...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
Videnskabeligt/historisk set...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
I øvrigt...
Ohimennen...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
Endvidere...
Lisäksi...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå