Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Används när du håller med någon annans synpunkt
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Används när du håller med någon annans synpunkt
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
أتفق تماماً على أنّ...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

أختلف عموما مع... لأنّ...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
على النقيض من... هو \ هم...
... na rozdíl od... je/jsou...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...و ... يختلف من حيثُ...
... a... se liší, pokud jde o...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
První... na rozdíl od druhého...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Řekla bych, že...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
يبدو لي أنّ...
Zdá se mi, že...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
في رأيِي...
Podle mého názoru...
Används för att ge en personlig åsikt
مِنْ وجهة نظري...
Z mého pohledu...
Används för att ge en personlig åsikt
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Jsem toho názoru, že...
Används för att ge en personlig åsikt
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Används då man vill lista många skäl för något
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Nelze popřít, že..., ale ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
على العكس، ...
Naopak/Naproti očekávání...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
من جهةٍ...
Na jedné straně...
Används för att införa ena sidan av ett argument
من جهةٍ أخرى...
Na druhé straně...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
على الرغم من...
Navzdory...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Navzdory tomu, že...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Vědecky/Historicky vzato...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
وبالمناسبة فإنّ...
Mimochodem...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
علاوة على ذلك...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå