Svenska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
أتفق تماماً على أنّ...
Jag håller helt med om att ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

أختلف عموما مع... لأنّ...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
I motsats till ..., ... visar ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
على النقيض من... هو \ هم...
... till skillnad från ... är...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
... liknar ... när det gäller ...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...و ... يختلف من حيثُ...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Jag skulle säga att ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
يبدو لي أنّ...
För mig verkar det som att ...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
في رأيِي...
Enligt min åsikt ...
Används för att ge en personlig åsikt
مِنْ وجهة نظري...
Från min synpunkt sett ...
Används för att ge en personlig åsikt
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Jag är av den uppfattningen att ...
Används för att ge en personlig åsikt
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Används då man vill lista många skäl för något
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Visserligen ... men ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
على العكس، ...
Tvärtom ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
من جهةٍ...
Å ena sidan ...
Används för att införa ena sidan av ett argument
من جهةٍ أخرى...
Å andra sidan ...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
على الرغم من...
Trots ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Trots att ...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
وبالمناسبة فإنّ...
För övrigt/Förresten ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
علاوة على ذلك...
Dessutom ...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå