Polska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Används när du håller med någon annans synpunkt
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
أتفق تماماً على أنّ...
W pełni się zgadzam z...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

أختلف عموما مع... لأنّ...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
على النقيض من... هو \ هم...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...و ... يختلف من حيثُ...
....i...rożnią się pod względem...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Powiedziałbym, że...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
يبدو لي أنّ...
Wydaje mi się, że...
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
في رأيِي...
Moim zdaniem...
Används för att ge en personlig åsikt
مِنْ وجهة نظري...
Z mojego punktu widzenia...
Används för att ge en personlig åsikt
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Jestem zdania, że...
Används för att ge en personlig åsikt
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Används då man vill lista många skäl för något
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Wprawdzie..., ale...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
على العكس، ...
Przeciwnie, ...
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
من جهةٍ...
Z jednej strony...
Används för att införa ena sidan av ett argument
من جهةٍ أخرى...
Z drugiej strony...
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
على الرغم من...
Pomimo/Wbrew...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Pomimo faktu, że...
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
وبالمناسبة فإنّ...
Nawiasem mówiąc, ...
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
علاوة على ذلك...
Ponadto...
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå