Engelska | Fraser - Akademiker | Huvuddel

Huvuddel - Samtycke

بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Broadly speaking, I agree with… because…
Används när du håller med någon annans synpunkt
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
One is very much inclined to agree with… because…
Används när du håller med någon annans synpunkt
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
I can see his/her point.
Används när du tror att någon annans synpunkt är giltig, men du håller inte helt med
أتفق تماماً على أنّ...
I entirely agree that…
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Används när man helt håller med om någon annans synpunkt

Huvuddel - Oense

أختلف عموما مع... لأنّ...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Används när man är helt oense med någon annans synpunkt
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
One is very much inclined to disagree with… because…
Används när man till stor del inte håller med om någon annans synpunkt
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Används när du förstår någon annans synpunkt, men då du inte alls håller med om den
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
I strongly disagree that…
Används vid fullständig oenighet med någon annans synpunkt
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
I am firmly opposed to the idea that…
Används då man är totalt oense med någon annans synpunkt

Huvuddel - Jämförelser

... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
…and…are similar/different as regards to…
Ett informellt sätt för att ange specifika likheter mellan eller för att jämföra två saker
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
In contrast to…, …shows…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
على النقيض من... هو \ هم...
…by contrast with… is/are…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
…is similar to… in respect of…
Används när man vill betona och förklara en likhet mellan två saker
...و ... يختلف من حيثُ...
…and… differ in terms of...
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
The first…, by contrast, the second…
Används då man vill betona skillnaden mellan två saker
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Används när man anger specifika likheter eller jämförelser mellan två saker
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
One difference between… and… is that…, whereas…
Används för att lyfta fram en skillnad mellan två saker. Det kan vara början på en lång rad av skillnader.

Huvuddel - Åsikter

أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
I would say that…
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
يبدو لي أنّ...
It seems to me that…
Används för att ge en personlig åsikt som du inte är helt säker på
في رأيِي...
In my opinion…
Används för att ge en personlig åsikt
مِنْ وجهة نظري...
From my point of view…
Används för att ge en personlig åsikt
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
I am of the opinion that…
Används för att ge en personlig åsikt
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Används då man vill lista många skäl för något
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
It is my belief that… because…
Används för att ge en personlig åsikt som du är säker på och för att förklara nämnda åsikt

Huvuddel - Bindeord

دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Let us now analyze/turn to/examine…
Används vid byte av ämne och för att börja ett nytt stycke
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Används vid byte av ämne och i början av ett nytt stycke
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Används när du vill lägga till viktig information till ett redan utvecklat argument
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Admittedly…, but…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
It is true that…, yet the fact remains that…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Granted, …, nevertheless…
Används när du accepterar ett motargument, men vill ytterligare föreslå din egen analys
على العكس، ...
On the contrary, …
Används för att korrigera en felaktig tanke efter att den redan yttrats
من جهةٍ...
On the one hand…
Används för att införa ena sidan av ett argument
من جهةٍ أخرى...
On the other hand…
Används för att visa den andra sidan av ett argument. Används alltid efter "Å ena sidan ..."
على الرغم من...
In spite of…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Despite the fact that…
Används när man gör ett argument som går emot vissa uppgifter eller tankar
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Scientifically/Historically speaking…
Används när man hänvisar till vetenskap eller tidigare händelser i historien
وبالمناسبة فإنّ...
Incidentally…
Används när en extra poäng har hittats som kan stödja din analys
علاوة على ذلك...
Furthermore…
Används när man utvecklar en poäng till en högre analytisk nivå