Japanska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Används för att beskriva att en graf planar ut
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
画像は・・・・を含んでいる。
Används när man beskriver en bild
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Hình... minh họa...
図・・・・は・・・・を表しています。
Används som text nedanför ett diagram
Hình... thể hiện...
図・・・・は・・・・を表している。
Används som text nedanför ett diagram
Biểu đồ... cho thấy...
図・・・・は・・・・を説明している。
Används som text nedanför ett diagram
Biểu đồ... mô tả...
図・・・・は・・・・を示している。
Används som text nedanför ett diagram