Arabiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
تحتوي الصورةُ على...
Används när man beskriver en bild
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Hình... minh họa...
الشكل... يمثل...
Används som text nedanför ett diagram
Hình... thể hiện...
الشكل... يبيّن...
Används som text nedanför ett diagram
Biểu đồ... cho thấy...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Används som text nedanför ett diagram
Biểu đồ... mô tả...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Används som text nedanför ett diagram