Turkiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Används för att beskriva att en graf planar ut
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Används när man beskriver en bild
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Används som text nedanför ett diagram
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
... figürü ...'i gösteriyor.
Används som text nedanför ett diagram
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Används som text nedanför ett diagram
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Används som text nedanför ett diagram