Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Ezen belül a kép tartalmaz ...
V obrázku je obsažen(a)...
Används när man beskriver en bild
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Tvar grafu ukazuje, že...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Används som text nedanför ett diagram
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Används som text nedanför ett diagram
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagram... zkoumá...
Används som text nedanför ett diagram
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagram... znázorňuje
Används som text nedanför ett diagram