Spanska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Dentro de la figura se encuentra...
Används när man beskriver en bild
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
La forma del gráfico demuestra que...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
La figura... representa...
Används som text nedanför ett diagram
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
La figura... muestra...
Används som text nedanför ett diagram
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
El diagrama... analiza...
Används som text nedanför ett diagram
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
El diagrama... representa...
Används som text nedanför ett diagram