Ryska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Графики изображают прямую на уровне...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Ezen belül a kép tartalmaz ...
На рисунке мы можем увидеть...
Används när man beskriver en bild
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Форма графика показывает, что...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
... обозначает
Används som text nedanför ett diagram
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
... обозначает
Används som text nedanför ett diagram
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Диаграмма... рассматривает...
Används som text nedanför ett diagram
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Диаграмма... изображает...
Används som text nedanför ett diagram