Portugisiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Ezen belül a kép tartalmaz ...
A figura contém...
Används när man beskriver en bild
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
A forma do diagrama demonstra que...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figura...representando...
Används som text nedanför ett diagram
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figura...mostrando...
Används som text nedanför ett diagram
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagrama...examinando...
Används som text nedanför ett diagram
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagrama...representando...
Används som text nedanför ett diagram