Polska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Rysunek zawiera...
Används när man beskriver en bild
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Rysunek... przedstawia...
Används som text nedanför ett diagram
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Rysunek... pokazuje...
Används som text nedanför ett diagram
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagram...bada...
Används som text nedanför ett diagram
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagram... zobrazowuje...
Används som text nedanför ett diagram