Italienska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Ezen belül a kép tartalmaz ...
L'immagine mostra...
Används när man beskriver en bild
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
L'immagine... rappresenta...
Används som text nedanför ett diagram
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
L'immagine... mostra...
Används som text nedanför ett diagram
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Il diagramma... spiega...
Används som text nedanför ett diagram
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Il diagramma...rappresenta...
Används som text nedanför ett diagram