Franska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Ezen belül a kép tartalmaz ...
L'image contient...
Används när man beskriver en bild
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
La forme du graphique démontre que...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figure...représentant...
Används som text nedanför ett diagram
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figure...montrant...
Används som text nedanför ett diagram
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagramme...examinant...
Används som text nedanför ett diagram
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagramme...indiquant...
Används som text nedanför ett diagram