Thailändska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Resmin içinde ... de dahil durumda.
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Används när man beskriver en bild
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

... figürü ...'yi temsil ediyor.
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Används som text nedanför ett diagram
... figürü ...'i gösteriyor.
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Används som text nedanför ett diagram
... diyagramı ...'ı inceliyor.
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Används som text nedanför ett diagram
... diyagramı ...'ı resmediyor.
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Används som text nedanför ett diagram