Ryska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Графики изображают прямую на уровне...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Resmin içinde ... de dahil durumda.
На рисунке мы можем увидеть...
Används när man beskriver en bild
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Форма графика показывает, что...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

... figürü ...'yi temsil ediyor.
... обозначает
Används som text nedanför ett diagram
... figürü ...'i gösteriyor.
... обозначает
Används som text nedanför ett diagram
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Диаграмма... рассматривает...
Används som text nedanför ett diagram
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Диаграмма... изображает...
Används som text nedanför ett diagram