Hindi | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.
Används för att beskriva att en graf planar ut
Resmin içinde ... de dahil durumda.
इस चित्र में दिखाई देता है...
Används när man beskriver en bild
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
ये रेखाएँ हमे बताती है कि...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

... figürü ...'yi temsil ediyor.
आकार... ...का वर्णन करता है.
Används som text nedanför ett diagram
... figürü ...'i gösteriyor.
यह आकार ...दिखाता है.
Används som text nedanför ett diagram
... diyagramı ...'ı inceliyor.
यह आकार ...को स्पष्ट करता है.
Används som text nedanför ett diagram
... diyagramı ...'ı resmediyor.
यह आकार ...दिखाता है.
Används som text nedanför ett diagram