Arabiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Resmin içinde ... de dahil durumda.
تحتوي الصورةُ على...
Används när man beskriver en bild
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

... figürü ...'yi temsil ediyor.
الشكل... يمثل...
Används som text nedanför ett diagram
... figürü ...'i gösteriyor.
الشكل... يبيّن...
Används som text nedanför ett diagram
... diyagramı ...'ı inceliyor.
الرسم التوضيحي... يدرس...
Används som text nedanför ett diagram
... diyagramı ...'ı resmediyor.
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Används som text nedanför ett diagram