Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Används för att beskriva att en graf planar ut
V obrázku je obsažen(a)...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Används när man beskriver en bild
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Tvar grafu ukazuje, že...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Hình... minh họa...
Används som text nedanför ett diagram
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Hình... thể hiện...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram... zkoumá...
Biểu đồ... cho thấy...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram... znázorňuje
Biểu đồ... mô tả...
Används som text nedanför ett diagram