Svenska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Används för att beskriva att en graf planar ut
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Bilden visar ...
Används när man beskriver en bild
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Formen på diagrammet visar på att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Figur ... respresenterar ...
Används som text nedanför ett diagram
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Figur ... visar ...
Används som text nedanför ett diagram
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Diagram ... undersöker ...
Används som text nedanför ett diagram
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Diagram ... skildrar ...
Används som text nedanför ett diagram