Kinesiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Används när man beskriver en trend i ett diagram
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Används när man beskriver en trend i ett diagram
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
图表显示在...水平下保持稳定
Används för att beskriva att en graf planar ut
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
图片中包含...
Används när man beskriver en bild
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
图表表明...,因此得出...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
图表的变化表明...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
因此,该图表可以用来预测...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
数字...代表...
Används som text nedanför ett diagram
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
数字...表示...
Används som text nedanför ett diagram
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
示图...表示...
Används som text nedanför ett diagram
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
示图...描绘...
Används som text nedanför ett diagram