Portugisiska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Bilden visar ...
A figura contém...
Används när man beskriver en bild
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Formen på diagrammet visar på att ...
A forma do diagrama demonstra que...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figur ... respresenterar ...
Figura...representando...
Används som text nedanför ett diagram
Figur ... visar ...
Figura...mostrando...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... undersöker ...
Diagrama...examinando...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... skildrar ...
Diagrama...representando...
Används som text nedanför ett diagram