Esperanto | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Bilden visar ...
La bildo montras...
Används när man beskriver en bild
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
Formen på diagrammet visar på att ...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

Figur ... respresenterar ...
Figuro... reprezente...
Används som text nedanför ett diagram
Figur ... visar ...
Figuro... montrante...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... undersöker ...
Diagramo... ekzamenante...
Används som text nedanför ett diagram
Diagram ... skildrar ...
Diagramo... prezente...
Används som text nedanför ett diagram