Danska | Fraser - Akademiker | Grafer, bilder och diagram

Grafer, bilder och diagram - Beskrivning

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Används när man beskriver en trend i ett diagram
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Används när man beskriver en trend i ett diagram
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Används för att beskriva att en graf planar ut
Dentro de la figura se encuentra...
Billedet indeholder...
Används när man beskriver en bild
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Används när man beskriver informationen i ett diagram

Grafer, bilder och diagram - Tolkning

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Används för att göra en djupare tolkning av ett diagram och för att förklara det
La forma del gráfico demuestra que...
Grafens facon demonstrerer at...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Används för att göra djupare tolkning av en graf och för att förklara den
Así, con el gráfico podemos predecir...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Används när man kan ana en kommande trend i ett diagram
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Används när det finns flera sätt att förklara en graf

Grafer, bilder och diagram - Förklaringar

La figura... representa...
Figur... repræsenterer...
Används som text nedanför ett diagram
La figura... muestra...
Figur... viser...
Används som text nedanför ett diagram
El diagrama... analiza...
Diagram... undersøger...
Används som text nedanför ett diagram
El diagrama... representa...
Diagram... skildrer...
Används som text nedanför ett diagram